PLANWAGEN


NR 1 - Planwagen

place

wheelbase

weight

wheels

18 Persons

170 cm

700 kg

16”


NR 1A - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

18 Persons

170 cm

700 kg

16”


NR 1-01 - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

16 Persons

180 cm

800 kg

16”


NR 2 - Westernwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

16 Persons

170 cm

650 kg

80x110 cm


NR 2A - Westernwagen inwalid model

place

wheelbase

gewicht

wheels

25 Persons

180 cm

1050 kg

90x120 cm


NR 2B - Westernwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

20 Persons

180 cm

800 kg

90x110 cm


NR 2-01 - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

18 Persons

170 cm

650 kg

16”


NR 2-01A - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

18 Persons

170 cm

700 kg

16”


NR 2-01B - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

25 Persons

180 cm

1050 kg

16”


NR 3 SHARABAN-TURIST.

place

wheelbase

gewicht

wheels

16 Persons

180 cm

700 kg

80x120 cm


NR 4 - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

28 Persons

180 cm

1100 kg

80x120 cm


NR 4-01 - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

24 Persons

180 cm

1000 kg

16”


NR 4-02 - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

30 Persons

190 cm

1350 kg

10”x15”


NR 4-02A - Planwagen-Traktor Invalid model

place

wheelbase

gewicht

wheels

20 Persons

190 cm

1050 kg

16”


NR 5 - Planwagen - SCHLAF

place

wheelbase

gewicht

wheels

2 Persons

170 cm

700 kg

14”


NR 6 - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

14 Persons

160 cm

550 kg

14”


NR 6A - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

14 Persons

170 cm

550 kg

16”


NR 6B - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

16 Persons

160 cm

650 kg

16”


NR 7 - Planwagen - INVALID MODEL

place

wheelbase

gewicht

wheels

18 Persons

170 cm

800 kg

16”


NR 7A - Planwagen

place

wheelbase

gewicht

wheels

25 Persons

180 cm

1050 kg

16”


NR 8 - Planwagen - SPEZIAL MODEL

place

wheelbase

gewicht

wheels

16 Persons

180 cm

850 kg

16”


NR 8A - spezial KUTSCHE

place

wheelbase

gewicht

wheels

2 Persons

160 cm

600 kg

80x80 cm