TRENING

NR 20-02 TRENING + DACH (2021)

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

8 Personas

150 cm

400 kg

27”x27”


NR 20-03 TRENING + DACH (2021)

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

8 Personas

170 cm

480 kg

32”x32”


NR 18 - TRENING 6 PERSONAS

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

6 Personas

138 cm

360 kg

25”x25”


NR 18A TRENING 6 PERSONAS

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

6 Personas

138 cm

360 kg

23”x23”


NR 18B TRENING 8 PERSONAS

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

6 Personas

158 cm

380 kg

23”x23”


NR 18C - TRENING 10 PERSONAS

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

10 Personas

158 cm

400 kg

25”x29”


NR 18D TRENING PONY

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

4 Personas

138 cm

340 kg

19”x19”


NR 18-01 TRENING I CABALLO

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

4 Personas

125 cm

260 kg

23”x23”


NR 18-01 A TRENING I CABALLO

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

4 Personas

125 cm

240 kg

23”x19”


NR 18-01 B TRENING

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

6 Personas

125 cm

300 kg

23”x23”


NR 20 TRENING

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

6 Personas

125 cm

300 kg

23”x23”


NR 20A TRENING

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

4 Personas

125 cm

320 kg

25”x25”


NR 20-01 TRENING MODEL WAHACZE

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

6 Personas

148 cm

380 kg

27”x27”


NR 10 TRENING + DACH

lugar

distancia entre ejes

peso

ruedas

 

8 Personas

125 cm

400 kg

25”x25”